Zásady Ochrany Osobních Údajů

Verze 1.0, platnost od 1.1.2021

1. Kdo jsme

Skillhunter.cz je internetový portál, provozovaný soukromou osobou: Václav Batelka se sídlem Trnec 771, Tišnov 66603 v České republice, IČO 76186326

Kontaktní e-mail: info@skillhunter.cz

Dále jako „my“

2. Jaké osobní údaje a v jakém rozsahu budeme zpracovávat?

Pro vytvoření profilu a využívání našich služeb je nutné vyplnit následující:

 1. Povinné údaje:
 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • fotografie obličeje;
 • stručný popis sebe včetně informací o vzdělaní a získané praxi;
 • určení předmětů, v jejichž nabízí doučovatel doučování;
 1. Nepovinné údaje
 • určení lokality, pokud Učitel poskytuje doučování osobně;
 • telefonní číslo;
 • certifikáty;
 • možnost připojit odkaz na Facebook, Gmail, Instagram, Linkedin
 • v případě propojení se sociální sítí ukládáme navíc ID účtu z dané sociální sítě pro bezpečnou autentizaci při přihlášení

3. Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Právní základ pro zpracování vašich osobních údajů je:

 1. Váš souhlas – zejména v souvislosti se zasíláním marketingové komunikace o novinkách, vylepšeních, změnách a aktuálních nabídkách (přímý marketing). Vámi udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování vašich osobních údajů do času odvolání.
 2. Plněný našich zákonných povinností při uchování dat v případě povinnosti zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad naší činností nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.
 3. Náš oprávněný zájem u některých marketingových činnostech, při zlepšování našich služeb, v rámci personalizace, v souvislosti s bezpečností a ochranou vašich dat. V těchto případech vždy pečlivě zvažujeme, zda zpracovávání nebude představovat ne přiměřený zásah do vašich práv, a zda převažuje náš oprávněný zájem.

4. Jak dlouho budeme údaje uchovávat?

 1. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po celou dobu Vašeho aktivního účtu. Po zrušení (deaktivaci) účtu budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 1 roku. Začátek běhu této lhůty začíná dnem zrušení (deaktivace) účtu.

5. Jaká jsou Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů?

Máte právo na:

 1. Přístup k osobním údajům – na základě Vaší žádosti Vám musíme sdělit, zda zpracováváme, nebo nezpracováváme Vaše osobní údaje. V případě, že je zpracováváme, pak máte právo na to, abychom Vám sdělili:
 • za jakým účelem Vaše údaje zpracováváme;
 • v jakém rozsahu jsou tyto údaje zpracovávány;
 • jak dlouho budou uchovávány;
 • komu budou zpřístupněny;
 • zda můžete podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 1. Úpravu – pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše nesprávné (nepřesné) osobní údaje, pak máte právo na jejich opravu. V případě, že takovou nepřesnost ve svých osobních údajích zjistíte, dejte nám to na vědomí na e-mailové adrese: info@skillhunter.cz a my bez zbytečného odkladu provedeme nápravu.
 2. Vymazání – Vaše osobní údaje vymažeme pokud:
 • je už nepotřebujeme;
 • odpadnou všechny právní důvody takového zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování a nejsou dány převažující oprávněné důvody pro pokračování ve zpracování;
 • nám takovou povinnost ukládá právní předpis;
 1. Vznést námitku – máte právo vznést námitku proti přímému marketingu na základě našeho oprávněného zájmu. Zpracování Vašich osobních údajů pro potřeby přímého marketingu na základě oprávněného zájmu bude okamžitě ukončeno.
 2. Na omezení zpracování – Vaše osobní údaje budeme uchovávat v režimu omezeného zpracování, a to po dobu, dokud nevyřešíme nesrovnalosti ohledně zpracování Vašich osobních údajů.

Pro uplatnění Vašich práv nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@skillhunter.cz

6. Komu poskytujeme Vaše údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předávány tomuto okruhu osob: poskytovatelé marketingových služeb, poskytovatelé právních, daňových a účetních služeb, poskytovatelé technických řešení (zejména provozovatelé cloudových služeb a webhostingu). Našim zpracovatelům jsou Vaše osobní údaje předávány vždy na základě zpracovatelské smlouvy a v souladu s minimálním požadovaným standardem ochrany osobních údajů, které požadují příslušné právní předpisy na ochranu osobních údajů.

7. Odstranění osobních údajů

Pro odstranění Vašich osobních údajů z naší aplikace nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: info@skillhunter.cz

8. Kontakt pro ochranu osobních údajů

Pokud se na nás budete kdykoli chtít obrátit se svými názory k našim postupům ochrany osobních údajů nebo v případě jakýchkoliv dotazů týkajících se vašich osobních údajů, můžete tak učinit prostřednictvím e-mailu: info@skillhunter.cz