Podmínky Užití

Verze 1.0, platnost od 1.1.2021

1. Obecně

 1. Skillhunter.cz je internetová stránka provozovaná soukromou osobou Václav Batelka, se sídlem Trnec 771, Tišnov 66603 v České republice, IČO 76186326.
 2. cz je online prostor (“platforma”, nebo “portal”) na zprostředkování doučování mezi učiteli a studenty (obecně “uživateli”, nebo “členy”)
 3. Účelem těchto Podmínek užití (dále jen „Podmínek“) je upravovat práva a povinnosti uživatelů této Platformy.
 4. Rozumíte tomu a uznáváte, že Skillhunter.cz není stranou žádné dohody, smlouvy ani smluvních vztahů jakékoli povahy, uskutečněné mezi členy této platformy.
 5. Kliknutím na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“ nebo „Registrace pomocí e-mailové adresy“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto všeobecné podmínky použití.

2. Definice

V těchto podmínkách mají následující pojmy tento význam:

 1. Člen je jakýkoliv jednotlivec, který si založil účet na platformě
 2. Inzerát je inzerát na doučování zveřejněn na platformě učitelem
 3. Kurz je stejného významu jako předmět
 4. Komunita je každý registrovaný i neregistrovaný člen využívající služeb portálu
 5. Lekce je časový interval, ve kterém Učitel předává znalosti Studentovi
 6. Odměna je jednorázový, nebo pravidelný poplatek za lekci, na které se mezi sebou dohodli Student a Učitel
 7. Portál je webové prostředí přístupné na adrese skillhunter.cz
 8. Profil je provázaný s uživatelským účtem. Na profilu jsou zobrazené informace o daném Uživateli
 9. Služba nebo služby jsou všechny služby poskytované Provozovatelem prostřednictvím portálu Skillhunter.cz
 10. Student je člen využívající platformu, pomocí níž hledá doučování nabízené Učiteli
 11. Účet je uživatelský účet, který musí být vytvořen tak, abyste se stali členem a mohli přistupovat k určitým službám poskytovaným platformou
 12. Učitel je člen využívající platformu, pomocí níž nabízí doučování jiným osobám (Studentům) výměnou za předem dohodnutou odměnu
 13. Uživatel je jakýkoliv jednotlivec využívající služeb na platformě
 14. Všeobecné Podmínky jsou tyto podmínky
 15. Webové stránky jsou internetové stránky přístupné na adrese skillhunter.cz

3. Podmínky pro učitele

3.1. Vytvoření profilu a registrace pro učitele.

 1. Vytvoření profilu a registrace Učitele je podmínkou pro využívání služeb na portálu Skillhunter.cz
 2. Vytvoření profilu a registrace je bezplatné
 3. Učitel musí být starší 15 ti let
 4. Učitel je oprávněn vystupovat na portálu pouze pod jednou identitou (jméno, příjmení)
 5. Učitel je oprávněn používat pouze jeden uživatelský účet
 6. Vyplněním registračních údajů nebo, nebo kliknutím na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“, nebo „Registrace pomocí e-mailové adresy“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto všeobecné podmínky. V případě, že Učitel souhlas neudělí, není oprávněn portál využívat a nebude mu povolena registrace (vytvoření profilu). Po registraci zašleme Učiteli aktivační email, který musí potvrdit, čímž je registrace úspěšně dokončena.
 7. Pro vytvoření profilu a je nutné vyplnit následující:

Povinné údaje:

 • jméno a příjmení;
 • e-mailová adresa;
 • fotografie obličeje;
 • stručný popis sebe včetně informací o vzdělaní a získané praxi;
 • určení předmětů, v jejichž nabízí doučovatel doučování

Nepovinné údaje:

 • určení lokality, pokud Učitel poskytuje doučování osobně;
 • certifikáty;
 • možnost připojit odkaz na Facebook, Gmail, Instagram, Linkedin
 1. Učitel bere na vědomí, že vytvoření profilu a registrace na portálu Skillhunter.cz je podmíněna umístěním profilové fotografie. Musí jít o fotografii obličeje, která umožňuje určit identitu osoby. Učitel se zavazuje použít pouze fotografie, ke kterým má autorská práva, resp. souhlas autora. Učitel nesmí na server přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií. Doučovatel nesmí na svých fotografiích uvádět své kontaktní údaje, ani jiným způsobem odkazovat na své alternativní způsoby kontaktů mimo prostředí Skillhunter.cz Fotografie nesmí obsahovat logo, vodoznak a nesmí být nijak vizuálně upravena. Nevhodnou fotografii, fotografii špatné kvality či fotografii, která nesplňuje požadovaná kritéria, je Provozovatel oprávněn odmítnout. Výše uvedená pravidla pro přidávání profilových fotografií se vztahují také na jakékoli další fotografie, které doučovatel přidává na server, a to zejména do profilu a do sekce „Fotky a certifikáty“.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit profil Učitele, zablokovat ho nebo zrušit, a to i bez udání důvodu, zejména pokud je v rozporu s těmito podmínky.

3.2. Podmínky užívání pro učitele

 1. Využívání portálu skillhunter.cz je zdarma
 2. Učitel může vložit až 3 inzeráty pod svým profilem

4. Podmínky pro studenty

  4.1. Vytvoření profilu a registrace pro studenty.

   1. Vytvoření profilu a registrace Studeny je podmínkou pro využívání služeb na portálu Skillhunter.cz
   2. Vytvoření profilu a registrace je bezplatné
   3. Student musí být starší 15 ti let
   4. Student je oprávněn vystupovat na portálu pouze pod jednou identitou (jméno, příjmení)
   5. Student je oprávněn používat pouze jeden uživatelský účet
   6. Vyplněním registračních údajů nebo, nebo kliknutím na tlačítko „Přihlásit se přes Facebook“, nebo „Registrace pomocí e-mailové adresy“ potvrzujete, že jste si přečetli a přijali všechny tyto všeobecné podmínky. V případě, že Student souhlas neudělí, není oprávněn portál využívat a nebude mu povolena registrace (vytvoření profilu). Po registraci zašleme Studentovi aktivační email, který musí potvrdit, čímž je registrace úspěšně dokončena.
   7. Pro vytvoření profilu a je nutné vyplnit následující:

   Povinné údaje:

   • jméno a příjmení;
   • e-mailová adresa;

   Nepovinné údaje:

   • fotografie obličeje;
   • stručný popis sebe;
   • možnost připojit odkaz na Facebook, Gmail, Instagram, Linkedin
   1. Student se může kdykoliv stát učitelem. V takovém případě musí doplnit povinné údaje pro Učitele
   2. Provozovatel si vyhrazuje právo upravit profil Studenta, zablokovat ho nebo zrušit, a to i bez udání důvodu, zejména pokud je v rozporu s těmito podmínky.

   4.2. Podmínky užívání pro studenty

   1. Student má povinnost registrace. Jen s registrací může student kontaktovat Učitele, prostřednictvím kontaktního formuláře na jeho profilu.
   2. Student při hledání doučování může prohledávat profily Učitelů, jednotlivé kurzy, kontaktovat konkrétního Učitele, nebo může zadat veřejnou požadavek na doučování.
   3. Uživatel (neregistrovaný Student) může kontaktovat Učitele prostřednictvím kontaktního formuláře, a to s uvedením své emailové adresy. Uživateli je následně vygenerován unikátní link, který mu bude odeslán na email a umožňuje mu přístup ke komunikaci s Učitelem. Uživatel souhlasí s tím, že odesláním kontaktního formuláře v profilu Učitele mohou být osobní údaje Uživatele (v rozsahu jméno a příjmení) zprostředkované Učitelům registrovaným na portálu Skillhunter.cz.
   4. Pokud Student zadá požadavek na doučování konkrétnímu Učiteli, tak v případě, že oslovený Učitel neodpoví Studentovi do jednoho dne, stává se požadavek veřejný pro učitele a Ti mohou žáka následně oslovit. Musí dát Student souhlas (např. při kontaktování učitele)???
   5. Portál Skillhunter.cz doporučuje Studentům udělit hodnocení Učiteli po absolvované lekci

   5. Upozornění (notifikace)

   • Pro efektivní fungování portálu, plynulou komunikaci mezi Studenty a Učiteli a jakoukoliv změnu na účtu registrovaných uživatelů posíláme notifikace na email uživatelům.
   • Učiteli posíláme zejména registrační email (dokončení registrace), notifikaci o dění na portálu (informace o aktualizacích, zlepšeních nebo nových službách), notifikaci o nové poptávce na doučování nebo odpověď od Studenta, připomínku, že Student čeká na odpověď.
   • Studentovi posíláme zejména výzvu k registraci, notifikaci o odeslání požadavku Učiteli nebo veřejné požadavky, notifikaci o obdržení odpovědi od Učitele, výzvu k zadání reference, notifikaci s doporučením nových Učitelů podle zadaných požadavků a lokality (odběr těchto notifikací může uživatel kdykoliv zrušit), notifikaci o požadavcích na doučování, kterou motivujeme Studenty, aby se sami stali Učiteli, notifikaci o obdržení odpovědi od Učitelů, resp. odpovědi na veřejnou požadavek.

   6. Fungování

   1. Provozovatel si vyhrazuje právo ke kontrole a přístup ke komunikaci, probíhající mezi Uživateli. Tuto konverzaci je oprávněn kdykoliv smazat (deaktivovat) pokud je v rozporu s dobrými mravy, se zásadami a principy, na kterých je portál Skillhunter.cz založen.
   2. Portál Skillhunter.cz umožňuje zprostředkování kontaktu mezi Učitelem a Studentem. Veškerá další komunikace mezi Uživatelem a Studentem je čistě na Učiteli a Studentovi.
   3. Portál Skillhunter.cz nenese žádnou odpovědnost za komunikaci mezi Studentem a Učitelem na portálu Skillhunter.cz i mimo něj.
   4. Provozovatel si vyhrazuje právo blokovat jakékoliv požadavky na doučování, v pokud jde o velký počet požadavků od téže osoby (spam).

   7. Pravidla komunity

   Používáním služby souhlasíš, že nebudeš:

   1. využívat službu pro jakýkoli účel, který je nezákonný, škodlivý, nebo zakázaný těmito podmínkami;
   2. používat službu s cílem poškodit tento portál;
   3. porušovat pravidla komunity Skillhunter, která se čas od času aktualizují;
   4. spamovat, nebo podvádět členy;
   5. vydávat se za jinou osobu nebo subjekt nebo posílat obrázky jiného člověka bez jeho svolení;
   6. kohokoliv zastrašovat, stalkovat, vyhrožovat, napadat, obtěžovat, týrat nebo pomlouvat;
   7. zveřejňovat obsah, který porušuje něčí práva, včetně práv na publicitu, soukromí, autorská práva, ochranné známky nebo jiná práva duševního vlastnictví nebo smluvní právo;
   8. zveřejňovat jakýkoliv obsah, který je nenávistný, vyhrožující, sexuálně explicitní nebo pornografický;
   9. zveřejňovat jakýkoliv obsah, který podněcuje násilí nebo obsahuje nahotu nebo názorné či bezdůvodné násilí.
   10. zveřejňovat obsah, který propaguje rasismus, náboženský fanatismus, nenávist nebo fyzickou újmu jakéhokoli druhu vůči jakékoli skupině nebo jednotlivci;
   11. získávat hesla pro jakýkoli účel nebo osobní identifikační informace od jiných členů pro komerční nebo nezákonné účely nebo šířit osobní informace jiné osoby bez jejího svolení;
   12. používat účet jiného člena, sdílet účet s jiným členem nebo spravovat více než jeden účet;
   13. vytvářet další účet, pokud jsme tvůj účet ukončili, pokud k tomu od nás nemáš svolení.

   8. Naše odpovědnost

   1. Portál představuje online platformu pro navazování kontaktů, prostřednictvím níž mohou členové (Učitelé) vytvářet a zveřejňovat inzeráty na kurzy (lekce) pro účely doučování. Tyto inzeráty si mohou zejména prohlížet i ostatní členové, aby tak zjistili podmínky doučování a případně se přímo domluvili na doučování u člena (Učitele), který zveřejnil inzerát na platformě.
   2. Při použití portálu a při přijetí těchto podmínek uznáváte, že portál Skillhunter.cz není stranou jakékoli dohody uzavřené mezi Vámi a ostatními členy za doučování
   3. Portál Skillhunter.cz nemá žádnou kontrolu nad chováním svých členů a uživatelů platformy.
   4. Uznáváte a přijímáte skutečnost, že portál Skillunter.cz nemá kontrolu nad platností, pravdivostí nebo zákonností nabízených inzerátů, či profilu uživatelů. Ve své roli prostředníka, portál Skillhunter.cz neposkytuje žádné doučovací služby a nepůsobí ve funkci Učitele, nebo školy, jako instituce. Role portálu je omezena pouze na zprostředkování kontaktů mezi Učitelem a Studentem.
   5. Členové (Učitelé i Studenti) jednají na základě své výlučné a plné odpovědnosti.

   9. Obsah ostatních členů

   Ačkoliv si Skillhunter.cz vyhrazuje právo přezkoumat a odstranit obsah, který porušuje tyto podmínky, za takový obsah odpovídá výhradně člen, který jej uveřejnil, a Skillhunter.cz nemůže zaručit, že veškerý obsah bude v souladu s touto smlouvou. Pokud na portálu narazíš na obsah, který tyto podmínky porušuje, nahlas to prosím prostřednictvím emailu: info@skillhunter.cz

   10. Řešení sporů

   1. Jakékoliv spory budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou mezi Učitelem a Studentem
   2. Portál Skillhunter.cz není stranou jakékoli dohody uzavřené mezi Vámi a ostatními členy za doučování a výhradně se distancuje od řešení jakýchkoliv sporů.

   11. Provoz, dostupnost a funkčnost platformy

   1. Portál Skillhunter.cz se v maximální míře snaží, aby byl přístupný 7 dní v týdnu po 24 hodin denně. Avšak přístup k platformě může být dočasně pozastaven, a to bez předchozího upozornění, z důvodu technické údržby, migrace nebo aktualizace provozu nebo v důsledku výpadků nebo omezení souvisejících s provozem sítě.
   2. Portál Skillhunter.cz si vyhrazuje právo změnit nebo pozastavit celý nebo část přístupu k platformě nebo jejím funkcím na základě vlastního uvážení, dočasně nebo trvale.

   12. Služby třetích stran

   1. Služba může obsahovat reklamy a propagační nabídky nabízené třetími stranami a odkazy na jiné webové stránky nebo zdroje. Skillhunter.cz nenese odpovědnost za dostupnost (nebo nedostupnost) těchto externích stránek a zdrojů. Pokud se rozhodneš reagovat na nabídky třetích stran nabízené prostřednictvím naší služby, tvůj vztah s nimi se řídí jejich zásadami. Skillhunter.cz nenese odpovědnost za podmínky nebo akce třetích stran.

   13. Změny podmínek

   Tyto podmínky a dokumenty uvedené pomocí odkazu vyjadřují úplnou dohodu mezi vámi a portálem Skillhunter.cz co do vašeho používání služeb. Jakýkoliv jiný dokument, zejména jakákoliv zmínka na platformě (často pokládané dotazy atd.), jsou pouze informativního charakteru.

   Portál Skillunter.cz může tyto podmínky upravit, aby je přizpůsobila svému technologickému a webovému prostředí a platným právním předpisům. Jakékoliv změny těchto podmínek budou zveřejněny na platformě se zmínkou o dni nabytí účinnosti. Portál Skillhunter.cz Vás upozorní před tím, než podmínky vstoupí v platnost.